logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Werkgroepen
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Vieringen coronatijd
Dienstrooster
Nieuwsberichten
nieuwsarchief
Nieuwsbrief Parochie
Vanuit het bisdom
Historie
Interessante links

Nieuwsberichten:   - De verjaardag (24 juni) van onze parochiepatroon, een bijzondere heilige 

                                 - In Memoriam pater Fons Geerts

                                 - Geen bedevaart naar Kevelaer

                                 - Berichtgeving eerdere maatregelen omtrent corona  

                                 - Vastenactie     

                                 Voorjaarsbedevaarten Banneux geannuleerd  

                                 - Nieuwe data voor conferentie ‘De Missionaire Parochie’ 

                                 - Periodieke gift in geld
                                 - Website "OnsAlphenChaam"

 

                                            ******************************************** 

De verjaardag (24 juni) van onze parochiepatroon, een bijzondere heilige

 

Wat heeft Johannes de Doper te maken met het Oude en Nieuwe Testament?

En wat heeft dat te maken met onze parochie?

De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude en Nieuwe Testament. Op de grens van die twee delen komen we onze Sint Jan tegen. Hij legt de verbinding tussen de twee Testamenten. Het Oude Testament eindigt met de aankondiging van Johannes: ‘Zie, Ik ga u de profeet Elia zenden’ (Maleachi 3,23). Volgens Mattheüs 17:10-13 wordt met deze Elia Johannes de Doper bedoeld, onze Sint Jan.
Wat is het toch mooi, dat Johannes het Oude en Nieuwe Testament zo naadloos op elkaar laat aansluiten.

Wij gaan ook van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Sint Jan wijst ons de richting die komen gaat. Zoals hij de mensen wees op Jezus met wie alles anders zal worden, zo wijst hij ook ons erop dat alles anders wordt. Hoe en wat? Dat weten we nog niet. Er staat iets ‘nieuws’ te gebeuren, dat is zeker. Het gaat er om dat wij in dat ‘nieuwe’ vertrouwen krijgen. Dat we een stap durven zetten, een grote stap. We leven nu in een periode dat niet alle kerken open zijn. Vanaf volgende maand gaan we weer beperkt samen vieren. We kunnen elkaar weer in de ogen kijken en naar elkaar glimlachen.

We vieren de geboortedag van onze Sint Jan de Doper in kleine kring in de kerk. We weten dat met zijn geboorte er ooit een einde kwam aan een duistere en onzekere tijd. Johannes is de scharnier van de deur die naar de nieuwe dag open is gegaan. Hij is de scharnier van de deur naar onze nieuwe parochie. De parochie waarin wij gastvrij en liefdevol met elkaar omgaan, zoals we gewend waren, maar met nog meer vitaliteit.
 

Sint Jan, van harte gefeliciteerd. 

                                                                                                                Diaken Gerrit Fennema 

 

                                            ******************************************** 

 

In Memoriam pater Fons Geerts        (* 9 november 1930     † 17 mei 2020)
 

For he is a Mill Hill man (want hij is een Mill Hiller)

Heel vaak is deze zin gezongen. Misschien ook wel deze week bij zijn begrafenis. We weten het niet. We mochten er niet bij zijn. Bij veel momenten in zijn leven waren we er wel. Nu pater Fons Geerts zijn laatste reis is begonnen was hij alleen. In zijn slaap overleden, rustig en stil. Precies zoals hij zijn leven leefde. We kennen Fons allemaal als rasechte missionaris.

Fons vertrok in 1956 naar Oeganda om daar Gods Woord te verkondigen. Fons zei: “Ik heb die weg te gaan, daar is mijn nieuwe leven. God heeft mij beloofd met me mee te gaan. Mij kan dus niets overkomen”.

Fons ging in vrede en met vrede. Hij kon de mensen in Oeganda helpen bij hun geloof en bij de opbouw van hun huizen en scholen. Goed werk. Fons deed het met hart en ziel. Tot het moment dat Idi Amin hem verbood nog langer in Oeganda te blijven. Fons moest vluchten en kon in het naburige Kenia zijn werk voortzetten. Hier heeft father Fons heel veel werk verricht. Samen met de bevolking bouwde hij scholen en ziekenhuizen. Eerst met hard geworden modder en strodaken. Later met –door de bevolking gebakken- stenen en daken met golfplaten. Een grote verbetering. Tot 1999 bleef Fons in Kenia. Toen kwam hij terug naar Nederland als missionaris in ruste.

Maar Fons is er de mens niet naar om stil te zitten. Hij bleef via de moderne media met Kenia verbonden. Hij bleef collecteren om de mensen ter plaatse te steunen. Hij wist van geen ophouden. Hij begon een nieuwe missie. Fons ondersteunde vanaf 1999 de pastores in de regio. Regelmatig ging hij voor in vieringen. Hij heeft dat nog vijftien jaren met liefde gedaan. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Fons, de mens, de missionaris, de priester, de bouwvakker, de vriend, de collega, maar bovenal een mens met een hart vol vrede en liefde voor zijn medemensen.

Dankjewel Fons. Moge God jou een goede plaats geven in zijn huis van liefde en vrede.

Diaken Gerrit Fennema

namens het pastoraal team parochie Sint Jan de Doper

 

                                            ******************************************** 

 

 

 

Geen Bedevaart naar Kevelaer

De bedevaart naar Kevelaer die vanuit Breda e.o. en Oost Zeeuws Vlaanderen zou plaatsvinden op 3 en 4 augustus 2020, gaat helaas niet door.  Te midden van deze periode waarin het Coronavirus en de indamming daarvan wereldwijd volop aandacht vraagt, is besloten om de bedevaart van dit jaar af te gelasten.Dat doet velen van u en ook het bestuur van de Broederschap verdriet, maar ze weten dat dit noodzakelijke besluit kan rekenen op begrip en instemming. In 2021 hopen ze weer wel te gaan.

Het bestuur van de Broederschap van Kevelaer wenst u goede moed toe in deze moeilijke tijd.

 

                                            ********************************************  

 

Berichtgeving eerdere maatregelen omtrent corona 

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om uw begrip en gebed. In Alphen, Baarle Nassau, Chaam, Gilze en Riel is de Mariakapel gewoon geopend. U blijft daar van harte welkom voor gebed.

 

Samengevat:
  *  Publieke liturgische vieringen in het weekend en door de week worden afgelast.

  *  Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.

  *  Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met

      inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

  *  De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en

      catechetische bijeenkomsten.

 

Vieringen in de media

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

 

Gebed

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons besefen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

                                            ******************************************** 

Vastenactie 

Nu er geen vieringen meer in onze kerken zijn is het helaas ook niet mogelijk uw vastenactiezakjes in te leveren.

Natuurlijk kunt u geld blijven overmaken naar Vastenactie op bankrekening NL 21 INGB 000 000 5850. 

Als u gewend bent contant geld in de vastenzakjes te doen, dan kunt u ze inleveren bij de kerken in de brievenbus of in Alphen (en Baarle Nassau bij de pastorie.)

Als er vanaf juni weer vieringen in de kerken mogen worden gehouden, kunt u ook dan nog uw vastenzakjes inleveren. 

Wij zorgen ervoor dat alles goed terecht komt. 

Wij wensen u allen een gezonde tijd en Gods zegen. 

Pastoraal team, parochiebestuur en parochiekerncommissies.

 

                                            ********************************************    

Voorjaarsbedevaarten Banneux geannuleerd 

De Corona-pandemie heeft ook het Banneux-bestuur doen nadenken over het wel of niet door laten gaan van onze geplande bedevaart in mei. 

De overheden van Nederland en België hebben de afgelopen weken de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan verschillende keren aangescherpt met telkens een verlenging van de looptijd van deze maatregelen.

Het einde van deze periode is nog niet in zicht.

De verwachting is dat dit virus niet over enkele weken weg zal zijn.

Gezien de actuele situatie en de voorzichtige voorspellingen van virologen en andere specialisten ziet het Banneux-bestuur zich genoodzaakt de bedevaart in mei niet door te laten gaan. 

Ze begrijpen dat dit voor de aangemelde pelgrims een grote teleurstelling kan zijn.

Toch zijn ze van mening dat dit op dit moment de beste beslissing is en dat uitstel van deze beslissing de organisatie van de bedevaarten ernstig bemoeilijkt.  

Ze willen, ondanks de vreemde tijd waarin we vandaag leven, ook positief zijn naar de toekomst en hopen dat op het einde van de zomer ze toch met velen naar Banneux kunnen gaan en wel van vrijdag 28 augustus t.e.m. dinsdag 1 september 2020, met de dagbedevaart op zondag 30 augustus.

Van harte hopen zij u tijdens deze bedevaart te mogen begroeten! 

( zie ook website: https://banneux-breda.jouwweb.nl )

 

                                            ******************************************** 

 

Nieuwe data voor conferentie ‘De Missionaire Parochie’  

 

Actuele informatie vindt u op www.missionaireparochie.nl 

 
                                             ********************************************  

   

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                            ********************************************

 

De website "OnsAlphenChaam" is een initiatief voor inwoners door inwoners.
Er staat actueel nieuws in over de gemeente, mensen kunnen er hulp vragen of aanbieden, een eigen straatpagina aanmaken en nog veel meer.

Voor meer informatie zie de site: www.onsalphenchaam.nl


 

                                             ********************************************