logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Werkgroepen
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Vieringen coronatijd
Dienstrooster
Nieuwsberichten
Nieuwsbrief Parochie
Vanuit het bisdom
Historie
Interessante links

  

Onze Mariakapel blijft dagelijks geopend voor gebed en om een kaarsje op te (laten) steken. 

Er zijn nu ook noveenkaarsen met de afbeelding van Johannes de Doper. 
   

                                                       *    *   *    *    *   *    *  

Zaterdag 18 juli was de eerste viering in onze kerk. Ruim honderd mensen hebben deze viering in de kerk bijgewoond. Om de viering Corona-proof te maken waren enkele aanpassingen nodig. Belangrijk was de anderhalve meter afstand. Daarom waren de looproutes in de kerk aangepast en de plaatsen waar men kon zitten waren duidelijk aangegeven met een sticker. Een beetje onwennig, maar het was een prachtige, sfeervolle viering. Dank aan allen.

 

Zaterdag 8 aug

19.00 uur  Eucharistieviering in Alphen

Intenties: Anna en Willem van Kaam-de Swart en dochter Nel; pastoor Frans Janssen; jrgt Marie Bastiaansen-Vosters; Mart en Riet Jansen-de Werd; Marieke vd Broek-Tuijtelaars; Bart en Jo de Jong-van den Broek; Bernard de Jong; Jan Schellekens; Cees en Anneke van Gestel-Leenaars; Dina Huijben-de Jong; An de Laat-Huijben; Sjef Driesen; Dick Smit; Jan en Paulien de Jong-Verboven; Harrie Vaarten; Hetty Roelands-Baeten; Carolien Stoffelen-Jochems; ouders Horevoorts-Graafmans en zoon Jan.

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *   

Op 8 augustus, en 29 augustus is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de kerk in Alphen. Op de andere weekenddagen is er wisselend in de overige kerken van onze regio een viering. Er is dan geen viering in onze kerk (ook niet via kerkdienstgemist).

U vindt het overzicht van alle vieringen op de pagina 'Dienstrooster'.

 

Wilt u een van deze vieringen bijwonen kunt u reserveren bij Ellen Klaassen-Vaarten.

Telefoon nummer 013 5081092 of ellenvaarten@hetnet.nl

Graag naam,telefoonnummer en aantal personen(en hun namen)doorgeven.

U kunt hiervoor het reserveringsformulier gebruiken en dit mailen of in de brievenbus van de parochie doen.

Meer informatie vindt u op pagina 'Vieringen coronatijd'.

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *   

 

Voor alle vieringen, ook die in de andere kernen is het mogelijk om intenties op te geven. U kunt dit doen door een mail te sturen naar j.demmers@hotmail.com of  secretariaat.regio.alphen@live.nl en € 11,- over te maken op NL94 RABO 01023.03.487 tnv Kerkbestuur Willibrordus te Alphen of door een enveloppe met 11,00 euro per intentie te deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat te Alphen. Wilt u hierbij ook een telefoonnummer opgeven.

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *   

 

Parochiesecretariaat

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met € 11,00
per intentie deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat of via email: 
secretariaat.regio.alphen@live.nl. Wilt u hierbij ook een telefoonnummer opgeven dan kunnen we met u overleggen mocht dat nodig zijn.  

 

                                                           *    *    *    *    *    *    *                                                       *   

 

De vieringen van Pinksteren en rondom Pasen en de Goede Week zijn via de links die erachter staan terug te kijken (met beeld en geluid). 

                

                                                          *    *    *    *    *    *    *   

 

 

Koffie na de viering op de 1e zaterdag van de maand

Het parochiebestuur wil de mogelijkheid bieden om 1 keer in de maand na de viering op zaterdagavond elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee in het deel van de kerk waar een aantal banken zijn weggehaald.
In principe is dit steeds op de eerste zaterdag van de maand.
Dat betekent dat u uitgenodigd bent om na de eucharistieviering van 19.00u koffie of thee te blijven drinken en met elkaar een praatje te maken.

 

I.v.m. de maatregelen n.a.v. het coronavirus vervalt het koffiedrinken. 

 

                                                           *    *    *    *    *    *    * 

 

De toekomst van onze parochies

We kunnen ons voorstellen dat het ontstaan van de nieuwe parochie vragen bij u oproept. We bieden u graag de mogelijkheid om deze vragen te stellen aan leden van de parochiekerncommissie. Dat kan o.a. na de viering tijdens het maandelijkse koffiedrinken. Op een aantal vragen zal nog geen antwoord te geven zijn, omdat nog veel onzeker is. Uw vraag zal dan genoteerd worden en we geven u antwoord, zodra we dat kunnen. U kunt ook een brief met uw vraag in de brievenbus van het secretariaat doen of een mail sturen naar parochiebestuur@willibrorduskerkalphen.nl.

 

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *                                  

                                                       

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

 

Communie thuis

Leden van het pastoresteam brengen op verzoek de heilige Communie thuis aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. 

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.  
 

                                                       *    *   *    *    *   *    * 

 

 

 

klik op verder om naar pagina nieuwsberichten te gaan