logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Werkgroepen
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Vieringen coronatijd
Dienstrooster
Nieuwsberichten
Nieuwsbrief Parochie
Vanuit het bisdom
Historie
Interessante links


Pastoraal team:  

Noodnummer: 06 - 83 40 97 87

 

Pastoor J. Demmers
Raadhuisstraat 4
5131 AM Alphen
tel. 013-5081215
e-mail: 
j.demmers@hotmail.com 

 


Diaken G. Fennema
tel. 06-30948209
e-mail: gfennema@kpnmail.nl 


 

Diaken S. Lange
tel. 06-25338903
e-mail: diakenstefanlange@gmail.com 

 


Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker,
tel. 06-51958259
e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com
 


Noodnummer
Voor berichten omtrent ziekenzalving of overlijden kunt u het pastoraal team bereiken onder telefoonnummer 
06 - 83 40 97 87

Secretariaat (parochie en parochiekern), Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen
Misintenties voor de parochiekern H. Willibrordus kunt u schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met €11,00 deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat.

Telefoon: 013-5081215, e-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl   

Ziekencommunie
Als u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan even contact op met de pastorie: 013-5081215.

Kerkdiensten
Zaterdag 19.00 uur.
Dinsdag 10.00 uur in De Hoogt.  

 

Kerkdienst thuis ontvangen
Voor wie zelf niet naar de kerk kan komen, bestaat de mogelijkheid om via de Lucasontvanger onze kerkdiensten thuis mee te beleven. De tekstboekjes voor de vieringen worden, voor zover mogelijk, thuis bezorgd. Als u een  Lucasontvanger wenst, (u moet wel een internetaansluiting hebben) kunt u contact opnemen met ons parochiesecretariaat: 013-5081215. De huur van de Lucasontvanger bedraagt €50,= per jaar.

Kerkdiensten in onze regio:
CHAAM:                    zondag om 11.00 uur
                                  elke 2e en 4e vrijdag van de maand om 9.30 uur in “De Geerhof”

BAARLE-NASSAU:   zaterdag om 19.00 uur en van
                                  mei t/m sept: woensdag om 19.00 uur in kapel Nijhoven

RIEL:                         zondag om 9.30 uur
                                  donderdag om 9.30 uur 

ULICOTEN:               zondag om 9.30 uur

GILZE:                       zaterdag om 17.00 uur
                                  woensdag  14.00 uur in Zorgcentrum St. Franciscus

Parochiekerncommissie

Coen Backx: communicatie 
Marianne Woestenberg - van den Broek : kasbeheerder

Piet van Puijenbroek: gebouwen
Postadres: Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen 
(voorlopig) e-mailadres: parochiebestuur@willibrorduskerkalphen.nl   
   

Parochiebijdrage: NL94 RABO 01023.03.487 tnv Kerkbestuur Willibrordus te Alphen.
Het bisdom Breda geeft voor 2020 als richtlijn € 122,-- , maar ook kleinere bedragen zijn welkom.  Aan degenen die niet deelnemen aan de parochiebijdrage zal bij een huwelijks- of uitvaartdienst een tarief worden gevraagd van 5 maal het genoemde minimum, dus € 608,-- Bij een jubileumdienst € 305,--. Aan degenen, die beneden het minimum deelnemen, zal op dit tarief een korting worden gegeven die gelijk is aan de feitelijke parochiebijdrage van de afgelopen 5 jaren.  

Het bisdom van Breda, waar wij bij horen, vraagt al enige jaren om degenen die een dopeling, een communicant of een vormeling hebben, te wijzen op de parochiebijdrage. Indien men daar niet aan deelneemt, zal in het jaar van de Doop, de E.H. Communie of het Vormsel in ieder geval de parochiebijdrage in rekening worden gebracht (in 2020 dus € 122,--). De eventueel betaalde parochiebijdrage beneden het geldende minimum wordt hierop in mindering gebracht.  

Wij zijn de betrokken parochianen dankbaar, die jaarlijks hun bijdrage geven voor onze kerk en voor het pastoraat in onze gemeenschap. Wie nog niet deelneemt, nodigen wij uit om er eens over na te denken en toch ook een steentje bij te dragen.

 

PERIODIEKE GIFT IN GELD  

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier openen met onderstaande link: 
formulier belastingdienst