logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Zaterdag 13 januari

19.00u eucharistieviering  m.m.v. het parochiekoor Baarle-Nassau

Intenties: jrgt. Martien Vermeer; pastoor Frans Janssen; ouders van Gorp-Adriaansen; Boudewijn van Gorp; Tonia Wildhagen-de Jong

 

Dinsdag 16 januari

9.30u woord-communieviering in De Hoogt

 

Zaterdag 20 januari

19.00u eucharistieviering  m.m.v. het parochiekoor

Intenties: Cornelia Graafmans-Oomen; Tiny van Tilborg-Wouters; Boudewijn van Gorp ;Tonia Wildhagen-de Jong

 

Dinsdag 23 januari

9.30u eucharistieviering in De Hoogt

Intenties: verj. Nel de Leeuw; Kees Maes

 

 

Informatieavond 

Woensdag 24 januari 2018 houdt de parochie haar jaarlijkse informatieavond.

Aan alle parochianen is hiervoor een uitnodiging gestuurd.

Op deze avond praten we u bij over de samenwerking tussen de parochies van Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten. De heer Geerten Kok, hij  begeleidt dit proces vanuit het bisdom, is hiervoor uitgenodigd. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Deze avond vindt plaats in de aula van de St. Willibrordusschool in Alphen.

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) Einde: 21.00 uur.

U bent allen van harte welkom

 

Als u komt graag het strookje dat bij de uitnodiging zit ingevuld inleveren in de brievenbus van de pastorie. U kunt ook mailen naar het secretariaat: secretariaat.regio.alphen@live.nl

 

   

                                                       *    *   *    *    *   *    *

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

   

Parochiekerkhof H.Willibrordus 

Per 1 januari 2018 verlopen de grafrechten van het parochiekerkhof. 

Op basis van de gegevens in de administratie is aan alle rechthebbenden hierover een brief geschreven met de mogelijkheid om de grafrechten met 10 jaar te verlengen. 

Mogelijk dat adresgegevens inmiddels gewijzigd zijn waardoor onze brief niet iedereen bereikt heeft. 

 

Mocht u geen brief ontvangen hebben wilt u dan contact opnemen met de parochie (email: secretariaat.regio.alphen@live.nl ). 

     

                                                        *    *   *    *    *   *    *

 

                                                                              

Parochiesecretariaat: 
Ons parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, is geopend dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon 013-5081215. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat.

E-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl.
Website: www.willibrorduskerkalphen.nl.

 

Klik op verder voor de actuele berichten

 

 

 

Verder