logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Werkgroepen
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Nieuwsbrief Parochie
Vanuit het bisdom
Dienstrooster
Historie
Interessante links

 

Het pastoraal team laat weten dat alle publieke vieringen, zowel in het weekend als door de week, in alle parochiekernen t/m 1 juni 2020 helaas komen te vervallen.

 

Het pastorale team zal op zaterdag 4 april en in de Goede Week onderstaande vieringen houden in de kerk te Alphen.Hierbij zijn alleen de leden van het team en een koster aanwezig. 

Deze vieringen zijn via de links die erachter staan rechtstreeks te volgen (met beeld en geluid). Alle vieringen kunnen via www.kerkdienstgemist.nl (alleen geluid) worden gevolgd.  

Het is ook mogelijk om intenties op te geven voor deze vieringen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar j.demmers@hotmail.com of  secretariaat.regio.alphen@live.nl en € 11,- over te maken op NL94 RABO 01023.03.487 tnv Kerkbestuur Willibrordus te Alphen of door een enveloppe met 11,00 euro per intentie te deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat. Wilt u hierbij ook een telefoonnummer opgeven dan kunnen we met u overleggen mocht dat nodig zijn.

 

Intenties

Donderdag  9 april  Witte Donderdag

19.00 uur  Viering Witte Donderdag

Intenties: Pastoor Backx; Pastoor Ritzerfeld

 

Zaterdag  11  april  Paaswake

20.00 uur  Paaswake

Intenties:  Voor alle zorgmedewerkers en bestuurders,die elke dag moeten strijden tegen het Coronavirus; Al die mensen die door het coronavirus getroffen zijn; Voor mensen op de vlucht voor oorlog en geweld; Bij gelegenheid van een verjaardag; Een bijzondere intentie; Janus en Marie van Hal-van de Broek; jrgt Hans Luckman; Bart Ritman; jrgt Tiny van Sas; uit dankbaarheid

 

Zondag  12  april  Pasen

10.00 uur eucharistieviering op Hoogfeest van Pasen

Intenties: overleden leden Senioren Belang Riel in 2019/2020; Mart en Riet Jansen-de Werd; Sjef en Janske de Leeuw; jrgt Neelie Huijben en familie Huijben-Bekkers.
 

                  ******************** 

Overleden

Op 29 maart is overleden Jo van Roessel, weduwe van Janus van Alphen , in de leeftijd van 96 jaar. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 3 april in onze kerk,waarna ze begraven is op de begraafplaats.

Op 1 april is overleden Bernard de Jong,echtgenoot van Jo Schellekens, in de leeftijd van 81 jaar. Op 7 april vond de crematie plaats.

Op 3 april is overleden Dick Smit echtgenoot van Diny Smit, in de leeftijd van 83 jaar.De uitvaartplechtigheid vond plaats op 8 april waarna de crematie volgde.

Moge zij allen rusten in vrede.

 

                  ********************  

 

Met de aanvragers van eerder opgegeven misintenties is of wordt contact opgenomen. Waarschijnlijk hebben we niet van iedereen een telefoonnummer of een emailadres dus mocht u (nog) niets van ons gehoord  hebben dan kunt u mailen naar het parochiesecretariaat: secretariaat.regio.alphen@live.nl

 

Onze Mariakapel is dagelijks geopend voor gebed en om een kaarsje op te (laten) steken  

 

Verspreiding van de Palmtakjes

In Alphen, Baarle Nassau, Chaam en Gilze kunnen de parochianen een takje komen halen in de Mariakapel van hun kerk  vanaf zondag 5 april.

In Riel en Ulicoten zal de kerk geopend zijn op zondag 5 april Palmpasen van 11:00 tot 12:00 uur. Zodat iedereen die graag een “palmtakje” heeft, de gelegenheid heeft dit in de kerk af te halen.

 

                                                       *    *   *    *    *   *    * 

 

We bevinden ons in een ongekende situatie. Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en ook onze parochie. Het parochieleven lijkt bijna tot stilstand te zijn gekomen. We mogen in onze kerken niet meer samenkomen om te vieren. De H. Communie mag niet meer worden uitgereikt. De vieringen van de eerste H. Communie zijn uitgesteld, zo ook geplande vieringen van huwelijksjubilea en dopen. Uitvaartplechtigheden kunnen alleen in besloten kring plaatsvinden en dan ook nog met strenge voorzorgsmaatregelen. We kunnen onze mensen niet bezoeken.

Hoe belangrijk is het dat we toch op een andere wijze contact houden met elkaar. Dat we naar elkaar omzien met de mogelijkheden die er zijn. Veel is gesloten, maar ons hart blijft open staan naar elkaar. We luiden op woensdagavond de kerkklokken als teken van troost en hoop.

Ook in onze parochie zijn mensen getroffen door het coronavirus en zijn mensen eraan overleden. Ons meeleven gaat uit naar allen die erdoor getroffen zijn en naar de nabestaanden van hen die gestorven zijn en geen afscheid konden nemen, zoals ze graag gewild hadden. In ons gebed denken wij aan hen. Elke zondag vier ik prive de eucharistie en bid voor u allen. Weet dat we ook in gebed met elkaar verbonden zijn.

De Goede Week en Pasen staan voor de deur. We gaan het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van Christus weer gedenken. Het gaat om het belangrijkste in ons christelijk geloof.  We moeten het dit jaar op een andere wijze vieren dan we hadden gewild. Slechts met enkelen zullen we de plechtigheden van de Goede Week verzorgen in de kerk van Alphen. Sluit u zich in gebed thuis bij ons aan? Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl  én via de livestream op de websites van onze parochiekernen. Wij bidden voor u.

Wilt u intenties opgeven voor deze vieringen dan kan dat door uw intentie naar mij te mailen: j.demmers@hotmail.com of via de bekende adressen van de parochiekernen. Ook kunt u kaarsjes opsteken of laten opsteken bij Maria.

Ik wens u allen, mede namens de andere leden van het pastorale team, veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. Volg de richtlijnen van de overheid op. Wees voorzichtig. Moge onze hemelse moeder Maria, moeder van smarten, heil van de zieken en troosteres der bedroefden, ons aller voorspreekster zijn.

Uw pastoor Jos Demmers 

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *      

  

VERDRIET

Heel veel mensen hebben in deze periode van onzekerheid een gevoel van onmacht. Anderen zijn verdrietig omdat ze niet op een goede manier afscheid van hun dierbare hebben kunnen nemen. Samen verdriet delen is op dit moment niet mogelijk, en niemand weet wanneer het wel weer kan.

Verdriet en de bijkomende onmacht kun je niet delen, het voelt dan ook alsof je vanbinnen sterft. Je voelt een enorme leegte, een angstaanjagende pijn.
Het is eenzaamheid, die ons overvalt, een ziekmakende pijn 's nachts, een gapend gat bij het ontwaken. Wat men ook tegen je zegt, het helpt niet.

Stilte is het antwoord wanneer iemand verdriet heeft. Stilte waarin je met je hart bij de ander bent. Dan voel je liefde in de stilte. De liefde die stil is en teder de pijn verzacht. De liefde die het verdriet een beetje wegneemt, dát is de beste liefde.

Het is de liefde van God, warm en waarachtig, die het bedroefde hart aanraakt en geneest. God kijkt vol medelijden naar allen die verdriet hebben.

 

God kwam als mens midden onder ons om het verdriet te leren kennen, en nog zoveel meer. Deze Man van Smarten, Jezus, heeft weet van ons verdriet. Hij begrijpt het. Verdriet zal plaatsmaken voor vreugde. te zijner tijd.

(vrij naar een tekst van Kardinaal Basil Hume, OSB) 

 

 

Meer informatie vindt u bij de nieuwsberichten.

                

                                                          *    *    *    *    *    *    *   

Parochiesecretariaat

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met € 11,00
per intentie deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat of via email: 
secretariaat.regio.alphen@live.nl. Wilt u hierbij ook een telefoonnummer opgeven dan kunnen we met u overleggen mocht dat nodig zijn. 

 

                                                           *    *    *    *    *    *    * 

 

Koffie na de viering op de 1e zaterdag van de maand

Het parochiebestuur wil de mogelijkheid bieden om 1 keer in de maand na de viering op zaterdagavond elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee in het deel van de kerk waar een aantal banken zijn weggehaald.
In principe is dit steeds op de eerste zaterdag van de maand.
Dat betekent dat u uitgenodigd bent om na de eucharistieviering van 19.00u koffie of thee te blijven drinken en met elkaar een praatje te maken.

I.v.m. de maatregelen n.a.v. het coronavirus vervallen de eucharistievieringen en daarmee ook het koffiedrinken. Wij zien uit naar het moment dat we weer samen in de kerk kunnen vieren. 

 

                                                           *    *    *    *    *    *    * 

 

De toekomst van onze parochies

We kunnen ons voorstellen dat het ontstaan van de nieuwe parochie vragen bij u oproept. We bieden u graag de mogelijkheid om deze vragen te stellen aan leden van de parochiekerncommissie. Dat kan o.a. na de viering tijdens het maandelijkse koffiedrinken. Op een aantal vragen zal nog geen antwoord te geven zijn, omdat nog veel onzeker is. Uw vraag zal dan genoteerd worden en we geven u antwoord, zodra we dat kunnen. U kunt ook een brief met uw vraag in de brievenbus van het secretariaat doen of een mail sturen naar parochiebestuur@willibrorduskerkalphen.nl.

 

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *                                  

                                                       

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

 

Communie thuis

Leden van het pastoresteam brengen op verzoek de heilige Communie thuis aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. 

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.  
 

                                                       *    *   *    *    *   *    * 

 

 

 

klik op verder om naar pagina nieuwsberichten te gaan