logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Zaterdag 19 januari

   19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor

   Intenties: Bert Pijnenburg; Tiny van Tilborg-Wouters; Mien Graafmans-van den Ouweland; Miet Aarts; Frans

   Driesen

Dinsdag 22 januari

   10.00 uur woord-communieviering in de Hoogt

Zaterdag 26 januari

   19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor

   Intenties: Riet Snels-Brekelmans; ouders van Gorp-Jacobs; Miet Aarts; Frans Driesen

Zondag 27 januari

   10.00 uur: oecumenische gebedsdienst m.m.v. het Fiorettikoor

   Intentie: Andre Backx

Dinsdag 29 januari

  10.00 uur eucharistieviering in de Hoogt

   Intenties: verj. Nel de Leeuw; Antoon en Rene Roelands

 

 

                                                               *    *   *    *    

Informatieavond

Woensdag 30 januari houdt de parochie haar jaarlijkse informatieavond.

Aan alle parochianen is hiervoor een uitnodiging gestuurd.

Op deze avond praten we u o.a. bij over de financiën en over de stand van zaken rondom de samenvoeging van de parochies.

Na de pauze volgt een lezing door Jan van Eijck

 Deze avond vindt plaats in de aula van de St. Willibrordusschool in Alphen.

Woensdag: 30 januari 2019

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)  

 U bent allen van harte welkom 

 

 Als u komt graag het strookje dat bij de uitnodiging zit ingevuld inleveren in de brievenbus van de pastorie.  U kunt ook mailen naar het secretariaat: secretariaat.regio.alphen@live.nl

 

 

 

 

                                                           *    *   *    *    *   *    *    

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon 013-5081215. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met 10,50 euro per intentie deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat. E-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl. Website: www.willibrorduskerkalphen.nl

 

Wijziging tijden parochiesecretariaat

Omdat er zeer weinig gebruik gemaakt wordt van de openingstijden van het parochiesecretariaat is het parochiesecretariaat op donderdag niet meer geopend. 

 

                                                           *    *   *    *    *   *    *   

 

Koffie na de viering op de 1e zaterdag van de maand

Het parochiebestuur wil de mogelijkheid bieden om 1 keer in de maand na de viering op zaterdagavond elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee in het deel van de kerk waar enige tijd geleden banken zijn weggehaald.
In principe zal dit voorlopig steeds op de eerste zaterdag van de maand zijn.
Dat betekent dat u uitgenodigd bent om na de eucharistieviering van 19.00u koffie of thee te blijven drinken en met elkaar nog een praatje te maken.

De eerstvolgende keer is op zaterdag 2 februari 2019.

  

                                                       *    *   *    *    *   *    *                                  

Parochiesecretariaat: 
Ons parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, is geopend dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon 013-5081215. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat.

E-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl. 

Website: www.willibrorduskerkalphen.nl. 
 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

                                                       *    *   *    *    *   *    *

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.  
 

                                                       *    *   *    *    *   *    * 

 

 

 

klik op verder om naar pagina nieuwsberichten te gaan