logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Zondag 15 april

  10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. jongerenkoor Cantal. In deze viering ontvangen 19 kinderen hun eerste H.

  Communie

  Intenties: opa en oma Woestenberg; Jan Leijten; opa Louw Krijnen; opa Geert Hoefnagels 

 

Dinsdag 17 april

  10.00 uur: eucharistieviering in De Hoogt

  Intenties: Janus van Hal; Luce van Zon-Huijben (nms. KBO); Cor Pijnenburg-Aerts; Jeanne van Eijck-Huijben

 

Zaterdag 21 april Vierde zondag van Pasen

  19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor.

   Intenties: Janus van Hal; Bert Pijnenburg; jrgt. Dre Maes; Tiny van Sas; jrgt. Neelie Huijben; familie Huijben -

   Bekkers

Dinsdag 24 april

  10.00 uur: woord-communieviering in De Hoogt 

   Intenties: Janus van Hal; Cor Pijnenburg-Aerts; Jeanne van Eijck-Huijben; familie Klaassen-Moeskops

 

 

 

Wijziging tijd viering in de Hoogt

Vanaf dinsdag 3 april zal de viering in de Hoogt een half uur later beginnen, dus om 10.00u

 

 

Vastenactie

Dit jaar zijn er geen zakjes voor de vastenactie verspreid. Wel is er in de kerk een extra collecte gehouden voor de vastenactie. Ook kunt u uw gave voor de Vastenactie doen in de collectebussen die bij de ingangen van de kerk staan. De bussen zullen er tot en met Pasen staan.

  

                                                        *    *   *    *    *   *    *   

  

Koffie na de viering op de 1e zaterdag van de maand

Het parochiebestuur wil de mogelijkheid bieden om 1 keer in de maand na de viering op zaterdagavond elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee in het deel van de kerk waar enige tijd geleden banken zijn weggehaald.
In principe zal dit voorlopig zijn op de eerste zaterdag van de maand.
Dat betekent dat u zaterdag 5 mei uitgenodigd bent om na de eucharistieviering van 19.00u koffie of thee te blijven drinken en met elkaar nog een praatje te maken.

  

                                                        *    *   *    *    *   *    *   

                                                            

Parochiesecretariaat: 
Ons parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, is geopend dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon 013-5081215. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat.

E-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl. 

Website: www.willibrorduskerkalphen.nl. 

   

                                                       *    *   *    *    *   *    *

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

   

Parochiekerkhof H.Willibrordus 

Per 1 januari 2018 verlopen de grafrechten van het parochiekerkhof. 

Op basis van de gegevens in de administratie is aan alle rechthebbenden hierover een brief geschreven met de mogelijkheid om de grafrechten met 10 jaar te verlengen. 

Mogelijk dat adresgegevens inmiddels gewijzigd zijn waardoor onze brief niet iedereen bereikt heeft. 

 

Mocht u geen brief ontvangen hebben wilt u dan contact opnemen met de parochie (email: secretariaat.regio.alphen@live.nl ). 

     

                                                       *    *   *    *    *   *    *

 

 

Klik op verder voor de actuele berichten

 

 

 

Verder